-
Powrót do listy
 
Spis utworów:
Wykonawca: RÓŻNI WYKONAWCY
Tytuł: GRUBE JOINTY - KARANI ZA NIC
Dystrybutor: GRUBE JOINTY / FONOGRAFIKA
 
Premiera - 23.04.2011. Grube Jointy to wyraz sprzeciwu wobec obecnej polityki narkotykowej. Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Obecne próby zmiany (art. 62a) czyli propozycja warunkowej depenalizacji posiadania niewielkich ilości na własny użytek nie zmienia sytuacji konsumentów w Polsce. Skala problemu jest ogromna co ma ukazywać ta płyta. Nikogo nie namawiamy do używania konopi, ale Nie chcemy już być Karani Za Nic!